COCO

时尚型格饼店COCO荟萃各式精选朱古力、美味糕点、甜品及优质咖啡。

COCO行政饼厨悉心设计每件糕点,让客人细味各式巧手甜点和城中优质咖啡,享受悠然的午后时光。

地址:
香港尖沙咀弥敦道118号 The Mira Hong Kong 5楼

电话: +852 2315 5566
网站: COCO